Vernieuw speeltuin Jacques Veltmanstraat

Voor onze buurt is dit de enige speelplek voor kinderen van 6-12 jaar, helaas is hij voor de meeste van die kinderen ongeschikt. Daarnaast is er in de hele buurt niets voor kinderen van 1-6 jaar noch voor kinderen met een beperking aanwezig waardoor zij geen veilige buitenspeelplek hebben. Daarom spannen buurtbewoners zich in om de speeltuin ter vernieuwen en zijn zij daarvoor een petitie gestart.

Petitie

Wij

Gemotiveerde bewoners van de Jacques Veltmanstraat in Amsterdam Nieuw-West Zuid.

constateren

  • Dat de speeltuin verouderd en ongeschikt is; de klimrekken zijn te hoog voor doelgroep 6-12 jaar, hij biedt geen inspiratie en zorgt voor onveilige situaties (kinderen proberen uit verveling de zijmuren te beklimmen), hij wordt slecht onderhouden, er is zwerfafval door hangjongeren.
  • Dat de buurt vele gezinnen telt met kinderen tussen 1–6 jaar die er geheel géén gebruik van kunnen maken en voor wie in de nabije omgeving dus géén goede voorzieningen zijn.

en verzoeken

  • Een veilige, inclusieve plek die ook kinderen tussen 1-6 jaar én kinderen met een beperking verwelkomt.
  • Toevoeging van speelelementen voor 1-6 jarigen.
  • Toevoeging van divers groen & gebruik van duurzame, circulaire materialen (bv waterdoorlatende ondergrond) conform Amsterdams klimaatadaptieagenda & ecologische- en biodiversiteitsambities.
  • Een speeltuin die creativiteit & verantwoordelijkheid prikkelt en daarmee cohesie in de buurt.