Heb je een idee voor de buurt?

Het stadsdeel vindt vrijwillige inzet belangrijk, daarom stellen ze jaarlijks een budget beschikbaar voor activiteiten die door bewoners en vrijwilligerorganisaties georganiseerd kunnen worden. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

De activiteiten komen van de bewoners zelf en er is een duidelijke vraag of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen en uit te voeren. Bewoners steken tijd en energie in het plan en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering. De subsidie kan gezien worden als een stimulans, een aanmoediging om activiteiten te organiseren, of er aan deel te nemen.

CONTACT

Op de pagina's van de Huizen van de Wijk of op onze contactpagina tref je alle buurtwerkers en teamleden aan. We zijn bij als je contact met ons zoekt om je plan, activiteit of idee te bespreken. We kijken naar de mogelijkheden en helpen zo nodig met het invullen van de aanvraag.

Ga naar Huis van de Wijk Het Anker

Ga naar Huis van de Wijk 't Blommetje

Ga naar onze contactpagina Nieuw-West

Spelregels & inschrijfformulier

Een bewonersinitiatief…

  • mag niet enkel gericht zijn op vermaak
  • mag geen commerciële doelstelling hebben
  • is niet van politieke aard
  • heeft betrekking op één of beide van de volgende punten:
    • Het leefbaar, schoon of veilig houden van de buurt. Denk hierbij aan thema’s als wonen, educatie, talentontwikkeling of gezondheid.
    • Het bevorderen en opbouwen van duurzame onderlinge contacten of netwerken in de buurt.

Regiegroep
De ingediende initiatieven worden beoordeeld door de regiegroep, die bestaat uit een groep betrokken buurtbewoners. Deze groep komt elke maand bij elkaar om de binnengekomen initiatieven te beoordelen. In coronatijd gebeurt de beoordeling digitaal. Je mag en kan je voorstel bij de regiegroep nader toelichten. Daarna hoor je of jouw initiatief kan worden uitgevoerd en -indien nodig- welk bedrag is toegekend.

AANVRAGEN

Slotervaart Zuid

Download het formulier en sla het op. Daarna kunt u het invullen.

Stuur het formulier naar:
bi.slotervaartzuid@combiwel.nl

Aanvraagformulier bewonersiniatieven Slotervaart

Osdorp

Download het formulier en sla het op. Daarna kunt u het invullen.
 
Stuur het formulier naar: