Kennisalliantie eenzaamheid in Nieuw-West wint de Europeaan triple E award

De kennisalliantie eenzaamheid van het VU-MC wint met het project in Nieuw-West de 2020 Europeaan triple E award. Namens Combiwel buurtwerk is Wasilis Psathas een belagrijke sociale partner in het project. 

Het project van de kennisalliantie omtrent eenzaamheid in Nieuw-West heeft de 2020 Europeaan triple E award gewonnen! Triple E: entrepreneurship and engagement in higher education.

In dit nieuwsbericht vertelt Wasilis meer over het project en de achtergronden daarvan. Daaronder kun je de vertaalde tekst van de award-nominatie lezen en tref je een beeldverslag aan.

Gefeliciteerd Wasilis!

Bouwen aan een duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties rondom moeilijke vraagstukken.
Wasilis Psathas, Amsterdam, 1 juli 2022

Goed nieuws! We hebben met onze kennisalliantie eenzaamheid in Nieuw-West de Europeean triple E award 2020 gekregen. Dat is een mooie erkenning van al het werk dat we samen hebben gedaan!

Eenzaamheid is een complex vraagstuk. Veel factoren en veel actoren hebben er mee te maken. Het is van niemand en van iedereen.

Midden, met blauwe trui: Buurtwerker Wasilis Psathas in Nieuw-West

Vijf jaar geleden was in heel Amsterdam het onderwerp eenzaamheid een grote issue. In Amsterdam Nieuw-West was de eenzaamheid 23%. Er was bekend dat de negen van de tien interventies tegen eenzaamheid niet helpen.

Toen hebben de organisaties de VU, VoorUit, BOOT HvA en Combiwel Buurtwerk NW  een intentieverklaring ondertekend om samen deze uitdaging op te pakken. De ambitie van de Kennisalliantie was samen kennis te vergaren, te delen en te borgen over eenzaamheid in Nieuw-West. Hun kennis te gebruiken om bij te dragen aan de aanpak van eenzaamheid. Later kwamen informele partners, City Deal Kennis Maken en de gemeente Amsterdam bij om dit netwerk te versterken.

Gedeelde visie
De deelnemers van de Kennisalliantie Eenzaamheid hebben een sterke gedeelde visie om eenzaamheid in stadsdeel Nieuw-West te begrijpen en te adresseren door de krachten te bundelen. Zij hebben een hoge intrinsieke motivatie om deel te nemen vanwege hun verbondenheid met het thema en met elkaar. Het netwerk geeft ruimte voor inspirerende en inzichtelijke gesprekken over de inhoud (eenzaamheid) vanuit verschillende perspectieven.  Het is laagdrempelig en toegankelijk zodat verbinding plaats kan vinden en andere partijen gemakkelijk aan kunnen sluiten. Uit de werksessies komt naar voren dat de meerderheid van de maatschappelijk organisaties voornamelijk inspiratie en kennis willen opdoen in de bijeenkomsten.

Er is gezocht naar manieren om de opgehaalde kennis in de praktijk te brengen. Met elkaar hebben we diverse activiteiten voor stadsdeel Nieuw-West opgezet. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een college over eenzaamheid, de fotowedstrijd en rondreizende foto expositie #isditeenzaamheid en programma’s tijdens de week van de eenzaamheid. Ook diverse studenten dragen bij aan de leefbaarheid in de wijk door colleges voor bewoners/groepen te organiseren. Samen hebben we het concept Gezonde Huiskamer gestart.

Energie, interesse en motivatie
Er zit veel potentie in duurzame samenwerking tussen WO, HBO en maatschappelijke organisaties. Samen onze kennis bundelen, het onderwijs door kwesties te onderzoeken en de maatschappelijke organisaties die deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Er is veel energie, interesse en motivatie onder de betrokken deelnemers om kennis te delen, met elkaar te verbinden en samen te werken.

Als ik naar vijf jaar geleden kijk zie ik een behoorlijke groei van bewonersinitiatieven rondom het voorkomen van eenzaamheid. Het onderwerp is vaker bespreekbaar en dat willen we graag. Wij kunnen eenzaamheid moeilijk oplossen maar wel helpen voorkomen.

Ook hebben we ons als Combiwel Buurtwerk in Nieuw-West zichtbaar kunnen maken op dit onderwerp.

Hieronder de (met Google) vertaalde tekst die bij de nominatie staat op de website van de Europeaan triple E award.

​​​​​​​Het Community Service Learning (CSL)-team van de VU Amsterdam heeft een innovatief initiatief aangenomen dat we de ’thematische aanpak’ noemen, waarbij meerdere bestaande cursussen en stages van verschillende programma’s van verschillende faculteiten worden geclusterd om één complex maatschappelijk probleem aan te pakken.

Het onderwerp van de thematische aanpak was volledig gebaseerd op de behoeften van de lokale gemeenschap, aangezien het het resultaat was van een “Meet & Match”-evenement in de omgeving van Amsterdam Nieuw-West, met zowel bewoners als lokale maatschappelijke organisaties (CSO’s) en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam. Deze ‘externen’ waren verantwoordelijk voor het bepalen van de agenda en eenzaamheid kwam naar voren als een belangrijk onderwerp om over na te denken. Binnen eerdere onderzoeken naar multi- of interdisciplinaire CSL, beginnen de samenwerkingen vaak met cursussen (Falk, 2012; Norton et al., 2018) of campusgeïnitieerde programma’s (Harrison et al., 2013), wat onze gemeenschapsgerichte, op thema’s gebaseerde CSL-aanpak misschien uniek maakt .

Na een actieonderzoeksbenadering (Lewin, 1946), koppelde het CSL-team voortdurend zowel de specifieke problemen die naar voren kwamen uit het Meet & Match-evenement als nieuwe ideeën en kennis die werden gegenereerd tijdens lopende gemeenschapsactiviteiten met andere cursussen en stages, wat resulteerde in een brede verscheidenheid aan programma’s van verschillende faculteiten binnen hogeronderwijsinstellingen die zijn geclusterd om de complexe problematiek van eenzaamheid in de omgeving van Amsterdam Nieuw-West aan te pakken. Deze aanpak faciliteert daarmee een continu proces van co-creatie van kennis om de complexe vraagstukken aan te pakken.