Samenwerken in de Wijk voor een betekenisvolle oude dag

In de wijk Wildeman in Amsterdam-Nieuw West hebben we met bewoners, lokale organisaties en woningcorporatie de Alliantie, de handen ineengeslagen om een warme en bruisende omgeving te creëren voor senioren, van wie er meer dan 1000 in deze wijk wonen. Dit avontuur begon in mei, toen we samen met Sophie, de gebiedsmakelaar, de eerste gesprekken aanknoopten met bewoners en de Alliantie over de Klaaronder-ruimte. Onze gezamenlijke visie was helder: senioren niet beschouwen als zorgbehoevenden, maar als waardevolle betrokkenen aan de samenleving.

Op 8 juni openden de deuren van de ruimte als inloop voor senioren, en nu, na zeven maanden, kijken we met trots terug op een inspirerende samenwerking. Bewoners, informele groepen en formele organisaties werkten nauw samen om een gevarieerd programma te bieden dat inspeelt op de diverse wensen van senioren in de wijk. 

De komende tijd willen we met elkaar samenwerken aan het creëren van dagbesteding, een gezamenlijk initiatief van Cordaan, woningcorporatie de Alliantie en organisaties uit de Sociale Basis. Er wordt intensief samengewerkt om de mogelijkheden voor dagbesteding in de buurt te verkennen en te realiseren.

Belangrijke rollen van de buurtwerker in al deze samenwerkingen zijn het vinden van de potentie in de wijk en het versterken van de gemeenschap. Hij fungeert als inspirator van ideeën, ziet de potentie in iedereen, probeert de betrokkenheid van iedereen te vergroten en vormt de verbindende schakel tussen alle partners.

Dankzij deze collectieve inspanningen streven we ernaar niet alleen een warme gemeenschap voor senioren te creëren, maar ook een duurzame en betekenisvolle oude dag te waarborgen. Door te werken aan gezondheid, leefbaarheid, ontmoetingen en sociale relaties wordt de betrokkenheid van bewoners bij de buurt en bij elkaar vergroot en wordt de negatieve spiraal van achterstanden zoals armoede, eenzaamheid en leefstijl deels doorbroken.